Publikováno

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) se týká právnických a fyzických osob, kterým byla uložena povinnost evidovat tržby. První vlna elektronické evidence tržeb se týkala stravovacích a ubytovacích služeb, byla zahájena 1. prosince 2016Druhou vlnu tvoří provozovatelé maloobchodu a velkoobchodu, od 1. března 2017Třetí vlnou budou podnikatelé provozující ostatní činnosti – svobodná povolání, dopravu či zemědělství, a to od 1. března 2018. Od 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem FIK (fiskální identifikační kód). Postup bude takový, že při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server finanční správy, kde budou informace uloženy a bude vygenerován FIK. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Pro naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné datové připojení, tj. internet nebo mobilní internetové připojení, schopné se ve chvíli přijetí platby spojit s finanční správou. Zde se do 2 sekund vygeneruje a zašle zpět fiskální identifikační kód, který musí být vytištěn na účtence. Dále musí mít poplatník zařízení včetně softwaru nebo aplikace schopné platbu zaevidovat, spojit se s finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož i vytisknout účtenku, kterou dá k dispozici kupujícímu, bez vyzvání. Kupující není povinen si účtenku převzít. Daňový doklad se vytiskne na vyžádání zákazníka. Pokud dojde k přerušení internetového připojení, má obchodník povinnost poslat informace o uskutečněném prodeji nejpozději do dvou pracovních dnů.

Zákon počítá také s výjimkou, o kterou může obchodník zažádat na finančním úřadě. Jde o možnost posílat informaci o uskutečněných prodejích do 5 pracovních dnů od vystavení účtenek. Zjednodušený režim je určen pro obchodníky se špatným internetovým připojením, například v mobilní prodejně.

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat pro fyzické osoby jednorázovou slevu na dani ve výši 5.000 Kč na pořízení evidenčního zařízení, tj. pokladny nebo pokladního systému (aplikace).