Publikováno

iDoklad

Tucty užitečných funkcí

Potřebujete jednoduše a rychle vystavovat faktury a další doklady? Chcete v nich mít přehled? A ještě ušetřit práci sobě i své účetní?
Pak berte iDoklad. Je super.

Rychlé přehledy
Hned po přihlášení uvidíte na jedné obrazovce svůj zisk, nejlepší partnery i zákazníky, kteří zatím nezaplatili.
Detailní sestavy
Podrobný přehled o všem, co je v iDokladu, snadno získáte díky propracovaným tiskovým sestavám.
Grafy a filtrování
Další údaje si zobrazíte v podrobných grafech. Můžete si je navíc individuálně nastavit a filtrovat.
Prozkoumejte i další funkce
Vystavení faktur
Fakturu v iDokladu vystavíte rychleji, než přečtete tuto větu. Třeba z telefonu.
Sledování nákladů
Rychle, jednoduše a pohodlně získáte kompletní přehled o nákladech i zisku.
Úspora času
Využijte iDoklad pro vedení účetnictví, napojte jej na e-shop nebo v něm evidujte náklady.

Publikováno

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) se týká právnických a fyzických osob, kterým byla uložena povinnost evidovat tržby. První vlna elektronické evidence tržeb se týkala stravovacích a ubytovacích služeb, byla zahájena 1. prosince 2016Druhou vlnu tvoří provozovatelé maloobchodu a velkoobchodu, od 1. března 2017Třetí vlnou budou podnikatelé provozující ostatní činnosti – svobodná povolání, dopravu či zemědělství, a to od 1. března 2018. Od 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem FIK (fiskální identifikační kód). Postup bude takový, že při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server finanční správy, kde budou informace uloženy a bude vygenerován FIK. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Pro naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné datové připojení, tj. internet nebo mobilní internetové připojení, schopné se ve chvíli přijetí platby spojit s finanční správou. Zde se do 2 sekund vygeneruje a zašle zpět fiskální identifikační kód, který musí být vytištěn na účtence. Dále musí mít poplatník zařízení včetně softwaru nebo aplikace schopné platbu zaevidovat, spojit se s finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož i vytisknout účtenku, kterou dá k dispozici kupujícímu, bez vyzvání. Kupující není povinen si účtenku převzít. Daňový doklad se vytiskne na vyžádání zákazníka. Pokud dojde k přerušení internetového připojení, má obchodník povinnost poslat informace o uskutečněném prodeji nejpozději do dvou pracovních dnů.

Zákon počítá také s výjimkou, o kterou může obchodník zažádat na finančním úřadě. Jde o možnost posílat informaci o uskutečněných prodejích do 5 pracovních dnů od vystavení účtenek. Zjednodušený režim je určen pro obchodníky se špatným internetovým připojením, například v mobilní prodejně.

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat pro fyzické osoby jednorázovou slevu na dani ve výši 5.000 Kč na pořízení evidenčního zařízení, tj. pokladny nebo pokladního systému (aplikace).

Publikováno

Koho se týká elektronická evidence tržeb

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází. V každé fázi se EET začne týkat jiného typu podnikání.

Podniky jsou do typů činnosti rozdělené podle kódů CZ-NACE. Tato klasifikace se používá v Evropské unii a od roku 2008 ji převzal i Český statistický úřad. V tabulce najdete kódy pro každý typ podnikání, kterého se EET týká.

Fáze EET datum zavedení skupiny CZ-NACE
1. fáze prosinec 2016 55, 56
2. fáze březen 2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
3. fáze březen 2018 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 45.2, 45.4, 48-94, 97-99.
4. fáze červen 2018 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.